งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 13 มีนาคม 2565) หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร

Last updated: 27 พ.ค. 2565  |  149 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 13 มีนาคม 2565) หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 13 มีนาคม 2565)
หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร

(กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19)

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com