บทความทั้งหมด

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

จากเหตุการณ์ที่ลูกบ้านคอนโดนอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา มีอาการเป็นลม เจ้าหน้าที่ รปภ. จึงเข้าช่วยเหลือได้ทัน ลูกบ้านจึงได้รับความปลอดภัย ตัวแทนผู้บริหารโปรแอ็คทีฟ แมเนจม้นท์ จึงมอบเกียรติบัตร เพื่อสนับสนุนการทำความดีแก่ นายวสัน บำรุงสุข และนายอำนาจ กล้าขาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้า รวมทั้งมอบให้กับนางสาวพิมลพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคารที่อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้ทัน เราคาดหวังว่าสิ่งเล็กน้อยนี้จะเป็นกำลังใจแก่และช่วยเชิดชูผู้กระทำความดีเพื่อให้สังคมมีคนดีเช่นนี้ต่อไป

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ใส่ใจทุกปัญหาและทุกขั้นตอนการแก้ไข ทีมงานสามารถร่วมงานกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี เราทราบดีว่าการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงคือต้องรับฟังทุกปัญหา และให้ความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพราะเมื่อปัญหามีการแก้ไขได้สำเร็จลุล่วงแล้ว นี่ไม่ใช่แค่เพียงผลงานของเรา แต่เพราะความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน ทั้งหมดนี้จึงเป็นหัวใจหลักของการประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้น

เกิดเหตุการณ์ที่ลูกบ้านคอนโดนอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา มีอาการเป็นลม แต่เจ้าหน้าที่ รปภ. ได้เข้าพบและช่วยเหลือได้ทัน ลูกบ้านจึงได้รับความปลอดภัย เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ รปภ. และส่วนงานนิติฯ จึงได้รับคำชื่นชมจากลูกบ้านถึงการเข้าช่วยเหลือรวมถึงความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเราจะนำทุกคำชมและข้อแนะนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างงานบริการที่ดีขึ้นต่อไป อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/100010624059366/posts/1649876638709789/?d=n

(กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารและให้ลูกบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย เรียนรู้ถึงการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในภายภาคหน้า โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงต้องมีการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีทั้งช่วงอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ งานนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี กิจกรรมจึงออกมาสำเร็จลุล่วงในที่สุด

หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 (กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของร่วมอย่างสูงที่สุด

เพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยและเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี ให้การอบรมโดยบุคลากรมืออาชีพ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด โดยมีการควบคุมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยการให้ความร่วมมือจากสมาชิกในคอนโดเดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

การทำงานรูปแบบใหม่ ที่ปรับใช้ในยุค New Normal ภายใต้สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในยุคปัจจุบัน เป็นผลทำให้บางสิ่งต้องปรับเปลี่ยน เช่น การพบปะกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกต้องเว้นระยะห่าง แต่การทำงานด้านการจัดประชุมยังคงต้องมีตามข้อตกลง โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดการประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุมทางไกลระหว่างทีมงาน คณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งในครั้งนี้เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมสามัญ ณ เดอะเนส คอนโด เราพร้อมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และระบบการทำงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นการจัดการประชุมครั้งสำคัญที่เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่างๆ อาทิ สรุปการทำงานของทีมบริหารในปีที่ผ่านมา, วาระการชี้แจงงบการเงิน, การเลือกตั้งคณะกรรมการณ์ โดยแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมให้ได้จำนวนตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจะสามารถจัดการประชุมขึ้นได้ และที่ผ่านมา โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ สามารถจัดการประชุมให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประชมตามที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้การประชุมสามัญไม่สามารถจัดขึ้นได้ในรูปแบบปกติ แต่ในที่สุดเราก็สามารถจัดการประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้า คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้สำเร็จ เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาในงาน เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินต่อภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราคาดหวังอย่างสูงถึงผลลัพท์ในความตั้งใจทำงานของทีมงานทุกคนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อเจ้าของอาคาร อีกทั้งไม่หยุดในการพัฒนางานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันการทำงานเพื่อเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คือสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำ บริษัทจึงปรับนโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบและควบคุมเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้แผนงานลุล่วงและมีประสิทธภาพในที่สุด 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นคอนโด/อาคารชุด โครงการบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ สำนักงาน เรามีบุลลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมในการดูแล อาทิ ทีมช่างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในงานดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่การซ่อมแซม ตรวจสอบ เช็คสภาพ เช็คอายุการใช้งานของทรัพย์สินในพื้นที่ และพร้อมรับมือทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการซ่อมแซมงานอย่างเร่งด่วน

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 ISO:14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ISO:45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กรและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีและยั่งยืน นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com