นโยบายคุณภาพของบริษัท
1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ   2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

เกี่ยวกับเรา

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยมีบริการที่ครอบคลุมในส่วนของงานรับบริหารอาคาร อาทิ เช่น

  บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
  บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
  บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  บริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน
เราต้องการนำเสนอบริการที่ดี และคุ้มค่าที่สุดส่งถึงทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา

image
image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ไม่หยุดพัฒนา                     คว้า 3 มาตรฐานสากล
หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ในปัจจุบัน


ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ   
ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

▪ งานบริหารนิติบุคคล
เราพร้อมให้บริการรับบริหารอาคารที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ในส่วนของงานด้านธุรกรรม-การเงิน โดยเรามีความเข้าใจทุกรายละเอียดของงานบริหารจัดการนิติบุคคลเป็นอย่างดี
▪ งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ จำหน่าย-ติดตั้ง-ล้างเครื่องปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นการจัดการประชุมครั้งสำคัญที่เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่างๆ อาทิ สรุปการทำงานของทีมบริหารในปีที่ผ่านมา, วาระการชี้แจงงบการเงิน, การเลือกตั้งคณะกรรมการณ์ โดยแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมให้ได้จำนวนตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจะสามารถจัดการประชุมขึ้นได้ และที่ผ่านมา โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ สามารถจัดการประชุมให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประชมตามที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้การประชุมสามัญไม่สามารถจัดขึ้นได้ในรูปแบบปกติ แต่ในที่สุดเราก็สามารถจัดการประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้า คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้สำเร็จ เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาในงาน เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินต่อภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราคาดหวังอย่างสูงถึงผลลัพท์ในความตั้งใจทำงานของทีมงานทุกคนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อเจ้าของอาคาร อีกทั้งไม่หยุดในการพัฒนางานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันการทำงานเพื่อเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คือสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำ บริษัทจึงปรับนโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบและควบคุมเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้แผนงานลุล่วงและมีประสิทธภาพในที่สุด 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นคอนโด/อาคารชุด โครงการบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ สำนักงาน เรามีบุลลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมในการดูแล อาทิ ทีมช่างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในงานดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่การซ่อมแซม ตรวจสอบ เช็คสภาพ เช็คอายุการใช้งานของทรัพย์สินในพื้นที่ และพร้อมรับมือทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการซ่อมแซมงานอย่างเร่งด่วน

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 ISO:14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ISO:45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กรและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีและยั่งยืน นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
E-Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com