เกี่ยวกับเรา

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยมีบริการที่ครอบคลุมในส่วนของงานรับบริหารอาคาร อาทิ เช่น

  บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
  บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
  บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  บริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน
เราต้องการนำเสนอบริการที่ดี และคุ้มค่าที่สุดส่งถึงทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา

image
▪ งานบริหารนิติบุคคล
เราพร้อมให้บริการรับบริหารอาคารที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ในส่วนของงานด้านธุรกรรม-การเงิน โดยเรามีความเข้าใจทุกรายละเอียดของงานบริหารจัดการนิติบุคคลเป็นอย่างดี
▪ งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ จำหน่าย-ติดตั้ง-ล้างเครื่องปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 ISO:14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ISO:45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กรและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีและยั่งยืน นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

โปรแอ็คทีฟ จัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ณ คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง และให้การทำงานอย่างเป็นไปแบบมืออาชีพภายใต้สถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมนี้ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ให้กับ คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 95 ท่าน โดยมีวาระที่สำคัญทั้งการพิจารณาแต่งตั้งประธาน, แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้ตรวจสอบบัญชี, ความเห็นชอบและข้อบังคับต่างๆ เป็นครั้งแรกที่โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จัดประชุมสามัญให้กับลูกค้า คอนโด บีท บางหว้า และเป็นครั้งแรกในการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราคาดหวังอย่างสูงถึงผลลัพท์ในความตั้งใจทำงานของทีมงานทุกคนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 วันที่จัดกิจกรรม : 28 มีนาคม 2564 (ก่อนรัฐบาลประกาศห้ามจัดกิจกรรม) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่างๆ ทั้งการทำงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา, วาระการชี้แจงงบการเงิน ฯ ซึ่งมีสมาชิกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมตามเป้าที่กำหนด จึงดำเนินการจัดการประชุมขึ้นตามกฎระเบียบได้ เราคาดหวังอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้เราดูแลหมู่บ้านของท่านต่อไป

ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 หมู่บ้านรสิกา รัตนาธิเบศร์ - จัดกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2564 (ก่อนรัฐบาลประกาศห้ามจัดกิจกรรม) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด งานนี้มีการชี้แจงผลการทำงานต่างๆ โครงการที่จะทำในปัจจุบันและงบการเงิน ซึ่งทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com