นโยบายคุณภาพของบริษัท
1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ   2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

เกี่ยวกับเรา

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยมีบริการที่ครอบคลุมในส่วนของงานรับบริหารอาคาร อาทิ เช่น

  บริการรับบริหารอาคาร บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  บริการด้านกฎหมาย
  บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
  บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
  บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  บริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน
เราต้องการนำเสนอบริการที่ดี และคุ้มค่าที่สุดส่งถึงทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา

image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ไม่หยุดพัฒนา                     คว้า 3 มาตรฐานสากล
หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ในปัจจุบัน


ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ   
ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

▪ งานบริหารนิติบุคคล
เราพร้อมให้บริการรับบริหารอาคารที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง ในส่วนของงานด้านธุรกรรม-การเงิน โดยเรามีความเข้าใจทุกรายละเอียดของงานบริหารจัดการนิติบุคคลเป็นอย่างดี
▪ งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ จำหน่าย-ติดตั้ง-ล้างเครื่องปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

เกิดเหตุการณ์ที่ลูกบ้านคอนโดนอตติ้ง ฮิลล์ สุขุมวิท-แพรกษา มีอาการเป็นลม แต่เจ้าหน้าที่ รปภ. ได้เข้าพบและช่วยเหลือได้ทัน ลูกบ้านจึงได้รับความปลอดภัย เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ รปภ. และส่วนงานนิติฯ จึงได้รับคำชื่นชมจากลูกบ้านถึงการเข้าช่วยเหลือรวมถึงความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเราจะนำทุกคำชมและข้อแนะนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างงานบริการที่ดีขึ้นต่อไป อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/100010624059366/posts/1649876638709789/?d=n

(กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารและให้ลูกบ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย เรียนรู้ถึงการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในภายภาคหน้า โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงต้องมีการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยมีทั้งช่วงอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ งานนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี กิจกรรมจึงออกมาสำเร็จลุล่วงในที่สุด

หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 (กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของร่วมอย่างสูงที่สุด

เพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยและเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี ให้การอบรมโดยบุคลากรมืออาชีพ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด โดยมีการควบคุมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยการให้ความร่วมมือจากสมาชิกในคอนโดเดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
E-Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com