ABOUT US
เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี เราจึงต้องการนำเสนอบริการที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ส่งถึงทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ งานบริหารจัดการอาคาร และงานระบบวิศวกรรมอาคาร ดังนี้
image
งานบริหารจัดการอาคาร คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท, บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา

กระบวนการดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเรา
   งานบริหารอาคารทุกประเภท
   งานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร
   งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดประเภทออฟฟิศ, สำนักงาน
   งานนิติบุคคลประเภทที่พักอาศัย คอนโด โครงการหมู่บ้านจัดสรร
งานด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ที่ดำเนินงานตั้งแต่ การดูแลควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์เครื่องจักร, งานบำรุงรักษาซ่อมแซม,งานจัดทำแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย  ดังนั้น ทั้ง 2 บริการจึงจำเป็นต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งประสบการณ์ ในการเข้ามาดำเนินงานในทุกๆด้าน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ผลงานที่สอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลากหลายธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา และโครงการอสังหาริมทรัพย์
งาน1
“เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา”
image
Powered by MakeWebEasy.com