News & Activity

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เราได้เข้าร่วม "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากรสถาบัน" ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 14-17 ส.ค.63 ➡ เป็นการอบรมซ้อมรับมืออัคคีภัยให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนภายในอาคาร รวมถึงนักศึกษาพยาบาล โดยจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที #อบรมการดับเพลิง #ช่างบริหารอาคาร

หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้นทาวน์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีลมฝนเข้ามาในช่วงก่อนการประชุม แต่สมาชิกก็ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมายที่กำหนด

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลากหลายธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา และโครงการอสังหาริมทรัพย์ เราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของไทย ถือเป็นก้าวสำคัญเรา ที่นอกจากในปี 2019 นี้ บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 การันตีคุณภาพในการทำงานบริ หารทรัพยากรอาคาร ยังได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของไทย

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โครงการอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจร บริการชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com