งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล

Last updated: 1 ก.ค. 2565  |  81 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 - หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล

(กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19)

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ความสำคัญกับทุกงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน และร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com