ซ้อมหนีไฟประจำปี - เดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

Last updated: 2021-11-18  |  309 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซ้อมหนีไฟประจำปี - เดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

ซ้อมหนีไฟประจำปี - เดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

เพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยและเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี ให้การอบรมโดยบุคลากรมืออาชีพ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด โดยมีการควบคุมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยการให้ความร่วมมือจากสมาชิกในคอนโดเดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

Powered by MakeWebEasy.com