5 นโยบายคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO:14001 และ ISO:45001

Last updated: 2021-08-23  |  584 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 นโยบายคุณภาพ  มุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO:14001 และ ISO:45001

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อเจ้าของอาคาร อีกทั้งไม่หยุดในการพัฒนางานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันการทำงานเพื่อเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คือสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำ บริษัทจึงปรับนโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบและควบคุมเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้แผนงานลุล่วงและมีประสิทธภาพในที่สุด

1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com