โครงการอาชีวะจิตอาสา

Last updated: 2020-08-28  |  924 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอาชีวะจิตอาสา

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โครงการอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน

เป็นอีกครั้งที่ทาง โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและช่วยต่อยอดสู่การพัฒนาวิชาชีพช่างให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้ถูกจัดขึ้นโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ภายใต้ชื่อ "อาชีวะจิตอาสาช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน" ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง โดยในกิจกรรมจะเป็นการให้นักศึกษาใช้ความรู้ในวิชาชีพของตน ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างมากแก่ชุมชน และช่วยส่งเสริมวิชาชีพแก่นักศึกษา ต่อยอดไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพได้ในอนาคต 

Powered by MakeWebEasy.com