บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับบริหารอาคารทุกประเภท, บริหารการจัดการวิศวกรรมอาคาร,

บริหารงาน นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงบริการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอาคารทุกประเภท


“โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี

ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี

จึงต้องการนำเสนอบริการที่ดีที่สุดและคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการของเรา

“โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลากหลายธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราดูแล

ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา และโครงการอสังหาริมทรัพย์

“เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์
เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา”

งานบริหารอาคารทุกประเภท

งานบริหารนิติบุคคล
อาคารชุดประเภทสำนักงาน

งานนิติบุคคอาคารชุดประเภทที่พักอาศัย

งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้าน

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ติดต่อเรา

 

 งานรับบริหารอาคาร, งานนิติบุคคลอาคาร

วางใจให้ โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ บริหารจัดการให้คุณ

การันตีคุณภาพการให้บริการจากลูกค้าชั้นนำ

” การบริหารงานของบริษัท Proactive Management ไม่เหมือนกับบริษัทบริหารอาคารอื่นๆที่เคยเข้ามาบริหาร
ช่างประจำอาคาร 1 คน สามารถทำได้หลายประเภทงาน พนักงานที่ทำงานดูมีความสุข กว่าเจ้าอื่นๆที่มาบริหาร
แล้วก็ไม่เคยต้องมีปัญหาให้ผมต้องโทรหาทางบริษัทเลย “

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระบวนการดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเรา

1. MEETING

ประชุมร่วมกับหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการ เพื่อทราบปัญหาและเก็บข้อมูลของหน่วยงานหรือโครงงาน

2. PLANNING

นำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานหรือโครงการ มาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการอาคารหรือนิติบุคคล

3. EXECUTE

ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารทรัพยากรของหน่วยงานหรือโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

4. MORNITORING

ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

งานวิศวกรรม งานบริหารอาคาร งานบริการอาคาร

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มากด้วยประสบการณ์ ตามมาตรฐานสากล

ติดต่อเรา