news

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “บริการชุมชน  แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เป็นครั้งที่ 2  โครงการนี้เป็นโครงการที่นักเรียนร่วมเป็นจิตอาสา ให้บริกาดูแลรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านในกิจกรรม ” กทม. เติมความสุข…สู่ชุมชน  ซึ่งมีสำนักงานเขตบางกะปิเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กทม.