Our customer

นิติบุคคลโปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ เราดูแลบริหารนิติบุคคลอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งจัดหาช่างที่มีความชำนาญในงานซ่อมแซมมาคอยดูแล อุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ ทั้งส่วนกลางและคอยให้บริการในบ้านของลูกบ้าน โดยในครั้งนี้ ครบกำหนดการซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำ และตรวจเช็คไฟฟ้า ช่างของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการเป็นช่างประจำอาคาร และทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพช่าง ซึ่งในส่วนนี้โปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราต้องการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา