news

PROACTIVE MANAGEMENT สนับสนุนการล้างแอร์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมบริหารอาคาร Proactive Management ประจำหน่วยงาน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาล้างแอร์ให้ผู้ที่พักอาคาร A โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มีจัดขึ้นเพื่อมอบความสะดวกและคุณภาพในการพักอาศัยแก่ลูกบ้านทุกท่าน และยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการล้างแอร์

การล้างแอร์ คือการนำสิ่งสกปรกออกไปจากตัวเครื่องปรับอากาศ ทำให้ไม่มีฝุ่นสกปรกที่เข้าไปจับที่ทางลมออกของแอร์ ซึ่งหากไม่ล้างเป็นเวลานานจนฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมากเกินไป สิ่งที่จะตามมาก็คือ มีความเย็นน้อยลง อัตราการกินไฟก็จะเพิ่มสูงขึ้น และจากข้อมูลระบุว่าว่าการล้างแอร์จะช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้นร้อยละ 10-15 ซึ่งถ้าล้างแอร์อยู่สม่ำเสมอ ค่าไฟเฉลี่ยต่อปีอาจจะลดลงไปได้ถึงร้อยละ 40 ต่อปี โดยประมาณ

นับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ในการหมั่นตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ และทำการล้างเมื่อถึงระยะเวลา นอกจากจะส่งผลถึงค่าไฟที่ประหยัดขึ้นอย่างชัดเจน ยังช่วยโลกในการประหยัดพลังงาน ซึ่งกิจกรรมการล้างแอร์นี้ทางเรา Proactive Management จะมีสนับสนุนต่อไป และตั้งใจว่าจะเป็นโครงการที่มอบให้กับหน่วยงานที่เราได้ดูแลในอนาคต