Our customer

หมวกนิรภัย ความปลอดภัยที่คู่กับคุณภาพการทำงาน ในด้านงานช่าง นอกจากการทำงานดูแลระบบและซ่อมบำรุงส่วนงานหมู่บ้าน คอนโด และอาคารอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรามุ่งเน้นต่อบุคลากร เพื่อการเตรียมพร้อมในการรับมือสิ่งที่ไม่คาดคิดและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในการทำงาน

บริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นต์ จำกัด มีการเลือกใช้หมวกนิรภัยประเภททั่วไป โดยคุณสมบัติในการใช้งานของหมวกนิรภัยมีมากกว่าที่หลายท่านคาดคิด ซึ่งประโยชน์ทางตรงของหมวกนิรภัยนั่นก็คือช่วยในการป้องกันศีรษะของผู้ใช้งานจากแรงกระแทกของวัตถุที่ตกลงมาด้านบนอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้หมวกนิรภัยยังมีคุณสมบัติในการช่วยลดอันตรายอันอาจเกิดจากการสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าแรงดันสูง ทดแรงดันไฟฟ้าทดสอบ 20,000 โวลต์ ซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์จากศูนย์ใหญ่ก่อนส่งไปให้แต่ไซด์ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน

เรายังมีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านต้องมีการสวมใส่หมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานในที่โล่งแจ้ง ณ เขตอุตสาหกรรมและเขตก่อสร้าง พร้อมกำชับถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่าน