Our customer

งานปรับปรุงทางลาดสำหรับรถเข็นและผู้พิการ เพื่อความปลอดภัยในบริเวณอาคาร

อีกหนึ่งกิจกรรมของทีมบริหารอาคาร Proactive Management ณ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ) ที่ทำการปรับปรุงทางลาดสำหรับรถเข็นและผู้พิการ บริเวณด้านหน้าทางเข้าหลักของอาคาร เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน และสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้อาศัย จึงได้มีการปรับปรุงปรุงตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านพื้นที่ใช้สอยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นจุดที่ผู้อาศัยใช้งานทุกวัน ดังนั้นแล้วทางเราจึงมีการตรวจตรา ประเมินผล และทำการเข้าซ่อมแซมทันทีเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยได้รับการปรับปรุงได้ทัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยใช้งานได้สะดวก และเกิดความปลอดภัยตลอดการพักอาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในโครงการ Proactive Management กับ คุณภาพและความปลอดภัย