news

PROACTIVE PROFESSIONAL

โครงการที่รวบรวมโปรไฟล์ของบุคลากรมือชีพ ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ PROACTIVE MANAGEMENT

เราต้องการแสดงให้เห็นถึงการคัดกรองบุคลากรมืออาชีพที่ร่วมงานกับเรา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา PROACTIVE MANAGEMENT

 

PROACTIVE PROFESSIONAL : 1 / คุณ ไผ่ วรนาม

“คุณไผ่ วรนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด สังกัดที่หน่วยงานตึก Inc 2 ในส่วนของ สวทช. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2558” ซึ่งแรกเริ่มได้รับการชักชวนโดย สวทช. โดยก่อนหน้า คุณไผ่เคยทำงานในส่วนของโรงงานมาก่อน ในแผนกหัวหน้าความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดูแลบุคคลและธุรการ และเทคแคร์ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน แต่เกิดความต้องการความท้าทายและประสบการณ์ใหม่มากขึ้น จึงมาทำในส่วนของงานบริหารอาคาร กับโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์

ปัจจุบัน คุณไผ่ทำหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของช่างโปรแอ็คทีฟฯ, แม่บ้าน, รปภ. รวมถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาตกแต่งพื้นที่ และในส่วนของพื้นที่อาคารทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าอยู่ ของผู้ใช้อาคารทั้งหมด เช่น ระบบการบำบัดน้ำเสียของอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้คุณไผ่ยังเป็นวิทยากร ที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับตึก อาคาร ระบบการทำงานด้านในและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงยังพาเยี่ยมชมตึกหรือไซด์งาน เมื่อมีลูกค้าและนักศึกษาเข้ามา

สำหรับในส่วนของสภาพแวดล้อมในการทำงาน คุณไผ่บอกว่า โดยรวมแล้วไม่ติดปัญหาส่วนไหน ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันดี แต่อาจมีบางส่วนที่ต้องปรับจูนกันเล็กน้อย โดยจะเป็นในส่วนของการสื่อสารในการทำงาน เพราะจะต้องสื่อสารในหลายระดับ และหลากหลายส่วนงาน อาจมีตกหล่นและเข้าใจคาดเคลื่อนบ้าง แต่เป็นส่วนที่แก้ไขได้เพื่อให้เกิดความราบรื่น ซึ่งช่างเทคนิคที่ร่วมงานด้วยจะมีหลากหลายช่วงอายุ โดยอายุน้อยสุดของช่างเทคนิคโปรแอ็คทีฟฯ จะมีอายุประมาณ 20 ปี โดยจะรับตั้งแต่วุฒิการศึกษา ปวส. โดยสมัครงานผ่านทางคนรู้จักและมีทั้ง Walk in เข้ามาเอง และส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่แถวนี้ (ช่วงรังสิต- ปทุมธานี)

หากจะกล่าวถึงปัญหาของการทำงาน ก็จะมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งในงานระบบ ตัวอาคาร เช่นในช่วงแรกๆ จะพบปัญหาในส่วนของการดูแบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คืองานวิศวกรรมและความปลอดภัย คือ วิศวกรรม จะดูในส่วนของโครงสร้างอาคิเทค กำลังไฟที่เหมาะสมในการทำงาน และด้านความปลอดภัย ก็จะดูในส่วนของการติดตั้งงาน ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ ระบบปรับอากาศได้หรือเปล่า ติดตั้งตู้สารเคมีต้องให้ปลอดภัยกับคนทำงาน ดูไม่ให้เกิดการรั่วไหล

ทางเราถามถึงความประทับใจในงาน ซึ่งคุณไผ่ให้สัมภาษณ์ว่า ประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทางโปรแอ็คทีฟฯ เพราะการทำงานมีความท้าทาย หลากหลายมากขึ้น และมีความรู้สึกว่างานไม่เครียด ซึ่งอาจมีบางช่วงที่เครียด คุณไผ่ก็จะจัดการเองได้โดยการเดินไปเยี่ยมคุยกับลูกค้าแบบยิ้มแย้ม เพราะคุณไผ่ยึดถือหลักการทำงานที่เน้นความสุข ทั้งจากเราและเพื่อนร่วมงาน

สุดท้ายนี้คุณไผ่ขอกล่าวขอบคุณโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกคุณไผ่ในการเข้ามาร่วมงาน โดยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมงานกับช่างของทางโปรแอ็คทีฟฯ (ตั้งแต่ทำ สวทช.) จึงคาดหวังว่า ทางบริษัทจะอะไรให้ทำเยอะ และมีโอกาสพิสูจน์ฝีมือ รวมถึงความสามารถที่มี