Our customer

การบริหารนิติบุคคลของโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เราจัดให้มีช่างประจำนิติบุคคลบริการตลอด 24 ชม. เพื่อคอยให้บริการลูกบ้าน ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ ระบบน้ำประปา บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การทาสี การตรวจเช็คและทำความสะอาดสระน้ำ ฯลฯ เป็นความสะดวกสบายที่นิติบุคคลโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ของเราพร้อมให้บริการลูกบ้านทุกท่าน  และข้อดีของการมีช่างคอยดูแล 24 ชม. จะทำให้การบริการรวดเร็ว และแก้ปัญหาการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ทันที