หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564

Last updated: 2022-03-23  |  145 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้  ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564

หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้  ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564

(กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19)

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของร่วมอย่างสูงที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com