ทีมนิติบุคคล Proactive Management ณ หน่วยงานอาคารเรือนวิรัชมิตร ได้รับแจ้งว่ามีผู้ทำโทรศัพท์มือถือตกไว้ภายในอาคาร ทางส่วนงานจึงทำการประสานงานติดต่อ จนทำให้สามารถส่งคืนโทรศัพท์มือถือให้กับทางเจ้าของได้ถูกต้อง ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับทรัพย์สินคืนแล้ว เหตุการณ์นี้ยังสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่กัน ระหว่างเจ้าหน้าที่นิติบุคคล Proactive Management และทางลูกค้า ซึ่งเป็นก้าวแรกของสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ โครงการ Proactive Smile มีความตั้งใจปฏิบัติและสร้างเป็นมาตรฐานในทุกหน่วยงานที่ทางเรารับผิดชอบ