งานซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ออกกำลังกาย

กรณีมีความจำเป็น ต้องทำการซ่อมแซม หรือแก้ไข เรามีช่างที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพ
ทำหน้าที่ซ่อมแซม  โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จะส่งช่างที่มีรู้ความชำนาญจากบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่
เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแล และให้บริการ โดยรวดเร็ว