งานดูแลสภาพแวดล้อม และระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านสิวลี สุวรรณภูมิ

เนื่องจากทุกโครงการมีเป้าหมายที่เหมือนกัน  คือ  ต้องการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้อาคาร หรือเจ้าของบ้าน
มีระบบการจัดการที่ดูแลการใช้จ่าย สาธารณูปโภคต่าง ๆ  และต้องการให้โครงการนั้นมีอายุการใช้งานยาวนาน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่พักอาศัย ทั้งคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรร  บ้านพัก  อาคารสำนักงาน
โครงการศูนย์การค้า  สถานศึกษา  โดยเจ้าของอาคาร  หรือเจ้าของโครงการไม่จำเป็นต้องเสียเวลาบริหารอาคารด้วยตัวเอง
ดังนั้น การว่าจ้างบริษัทรับบริหารอาคารที่มีประสบการณ์โดยตรง และเป็นที่ยอมรับในวงการอสังหาริมทรัพย์
เช่นบริษัท โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล