งานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดระบบการจัดการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้อาคารมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการตลาดให้ดีที่สุด

Scopes of Services

  • บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • บริการด้านกฎหมาย
  • บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
  • บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
  • บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  • บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • บริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน

งานของเรา

เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ทางด้านการบริหารจัดการอาคาร และการบริหารโดยนิติบุคคลอาคารชุดทุกประเภท
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคารเป็นสำคัญ.

งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท

งานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท

บริษัทฯ ให้บริการงานบริหาร และจัดการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านระบบวิศวกรรม งานด้านบุคคล งานด้านธุรกรรม-การเงิน และด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาคารและเจ้าของอาคารได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันโดยมีความเข้าใจทุกรายละเอียดของงานบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเป็นอย่างดี

งานบริหารนิติบุคคลประเภทสำนักงาน

นอกเหนือจากการดูแลอาคาร ให้เหมาะกับการใช้งานแล้ว บริษัทฯ ยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานวิศวกรที่มีความคุณภาพและประสบการณ์เฉพาะในทุกๆ ด้าน

งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท
งานบริหารจัดการอาคาร,งานนิติบุคคล,บริหารระบบวิศวกรรม,บริหารอาคารทุกประเภท