PROACTIVE PROFESSIONAL

PROACTIVE PROFESSIONAL โครงการที่รวบรวมโปรไฟล์ของบุคลากรมือชีพ ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ PROACTIVE MANAGEMENT เราต้องการแสดงให้เห็นถึงการคัดกรองบุคลากรมืออาชีพที่ร่วมงานกับเรา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการกับลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา PROACTIVE MANAGEMENT [...]