แทนคำขอบคุณจากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพในโครงการ อาชีวะจิตอาสา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มอบให้ บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท ทั้งการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ “บริการชุมชน” ของนักศึกษาอาชีวะศึกษา ภาควิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

และเพื่อแทนคำขอบคุณจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ทางวิทยาลัยฯ จึงมอบจดหมาย เพื่อแสดงคำขอบคุณจากการสนับสนุนโครงการดังกล่าวในครั้งนี้  โดยทางบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เองก็พร้อมและยินดีในการสนับสนุนการศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในสายงานเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป

 

 

 

%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92 %e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92 %e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%92