หน้าที่หลักของนิติบุคคล คือการดูแล ซ่อมบำรุง พื้นที่ส่วนกลาง

          หน้าที่หลักของนิติบุคคล คือการดูแล ซ่อมบำรุง พื้นที่ส่วนกลาง และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาช่างประจำนิติบุคคล เพื่อคอยแก้ปัญหาต่างๆให้ลูกบ้าน หรือจะเป็นการจัดหา หน่วยงานทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ทั้งหมดของโครงการ การเลือกสรรนิติบุคคลที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้บริการและดูแลลูกบ้านได้อย่างครบวงจร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บริการนิติบุคคล ของ บริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาที่ลูกบ้านต้องเจอ ได้ทุกปัญหา เช่น โครงการหมู่บ้าน สีวลี สุวรรณภูมิ ที่โปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ดูแลอยู่ เราจัดการทุกอย่างให้ลูกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลและทำความสะอาด พื้นที่ส่วนกลาง อย่างเช่น การตัดแต่งต้นไม้ภายในโครงการ การทำความสะอาดสระน้ำ การเก็บกวาดเศษใบไม้ และการซ่อมแซ่มอุปกรณ์ภายในบ้านของลูกบ้าน และอีกหลายๆหน้าที่ ที่โปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ของเรา คอยดูแลให้กับลูกบ้าน ด้วยความชำนาญ จากการบริหารงานอย่างมืออาชีพ