ติดตั้งลูกระนาด ชะลอความเร็ว ตรงจุดทางเข้า ประตู 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“ลูกระนาดชะลอความเร็ว” และ “เนินชะลอความเร็ว” เป็นสิ่งก่อสร้างทางจราจรชนิดหนึ่งมีหน้าที่บังคับให้ผู้ขับรถลดความเร็วของรถยนต์ลงขณะขับผ่าน โดยลูกระนาดและเนินชะลอความเร็วนี้มักถูกสร้างหรือติดตั้งอยู่ตามทางร่วม ทางแยก และปากซอย หรือในบริเวณที่มีผู้คนเดินสัญจรไปมาพลุกพล่าน อาทิ ชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการ สถานศึกษา เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับรถชนกับคนเดินถนน