บางกอก ริเวอร์ ปาร์ค คอนโดมิเนียม  ” นำโดยคณะนิติบุคล บ.โปรแอ็คทีฟฯ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

      นิติบุคคล บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแล “บางกอก ริเวอร์ ปาร์ค คอนโดมิเนียม” นำโดยคณะนิติบุคล และผู้พักอาศัยทุกท่าน เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่ยังขาดทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น ได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ในการพร้อมรับมือหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้น