การปฏิบัติงานบริหารจัดการนิติบุคคล หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา

      โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เราดูแลบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษา ที่ชำนาญเฉพาะทาง มาให้คำแนะนำวางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ รักงานบริการ

ในบริหารด้าน นิติบุคคลฯ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากส่วนกลางเข้าทำการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีหน่วยปฏิบัติการเข้าพบลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบงาน