Service Operation Management (SOM)

การจัดการด้านธุรกรรมบริการ

ตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกรรมบริการต่างๆ เช่น การประกันภัยอาคาร, กฎระเบียบอาคาร, การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

ขอใบเสนอราคา

บริษัทฯจะรับผิดชอบในการจัดการด้านธุรกรรมบริการ สัญญาบริการภายในอาคาร โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

การควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้พื้นที่ต่างๆ ได้แก่

 • พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
 • พื้นที่ลานจอดรถ
 • บริเวณสวนหย่อม
 • แผนงานการตรวจสอบอาคารโดยทั่วไป

การทำความสะอาด

สิ่งที่จะก่อให้เกิดความประทับใจครั้งแรกแก่ผู้ที่มาติดต่อกับอาคารคือ ความสะอาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความ-สำคัญกับเรื่องนี้รวมทั้งจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความสะอาดทุกคน มีบุคลิก กิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม นอกจากนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ต่อรองและเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ มีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมที่สุด

การทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาทำความสะอาดซึ่งจะครอบคลุมหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

 • การทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือน ไตรมาส และรายปี บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • การเก็บขยะ / ของเสีย
 • การกำจัดแมลง
 • ทำความสะอาด และเช็ดกระจกภายนอกอาคาร

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย คือส่วนสำคัญในการบริหารอาคารซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งเปรียบเสมือนประตูด่านแรกของอาคารในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงยานพาหนะที่จอดภายในอาคาร บริษัทฯ ขอนำเสนอบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลระบบความปลอดภัยของอาคาร  โดยพิจารณาหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องของกำลังคน
 • ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น โทรทัศน์วงจรปิด และการควบคุมจุดเข้า-ออกของอาคาร
 • ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยให้แก่พนักงาน และผู้ใช้พื้นที่ของอาคาร
 • ความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือสูญหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ภายในอาคาร
 • จัดอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ดำเนินแนวทางการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการบริหารอาคาร เช่น จัดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่บางส่วน เช่น บริเวณล็อบบี้
 • ประสานงานในการฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ
 • การประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

การจัดการพื้นที่จอดรถ

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดการอาคารจอดรถ  ต้องการข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของอาคารเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  และขอแนะนำจุดสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 • การจัดพื้นที่ลานจอดรถ
 • การแยกพื้นที่ลานจอดรถของผู้มาติดต่ออาคาร, พนักงานของบริษัท ต่างๆ ที่ใช้พื้นที่ของอาคาร
 • ตรวจสอบบุคคลภายนอก พร้อมแลกบัตรและลงบันทึกทุกครั้ง
 •  ตรวจสอบสถานที่เพื่อจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม
 • พิจารณาแบบแปลนเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (กรณีผู้ว่าจ้างร้องขอ)
 •  จัดทำสถิติการจอดรถยนต์
 • ควบคุมการจัดการด้านจราจร และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม้กั้นกระดกผ่านเข้า – ออก คีย์การ์ด สติ๊กเกอร์ เป็นต้น

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จะควบคุม และดูแลเส้นทางจราจรในอาคารอย่างเต็มรูปแบบ  โดยอาจต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการควบคุมการเข้า-ออก หรือกำหนดเส้นทางจราจร เพื่อเพิ่มคุณภาพของการจัดการอาคาร

การประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ขอเสนอการบริหารงานที่เน้นถึงคุณภาพแห่งการบริการที่จะสร้างความประทับใจและอบอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้อาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอาคารที่มีคุณภาพ โดยมีหลักสำคัญคือ

 • การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงานทุกฝ่ายต่อการให้บริการ ซึ่งจะเป็นการเสริมคุณภาพให้แก่อาคารได้ดียิ่งขึ้น
 • การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้อาคารให้ได้รับทราบตลอดจนชี้แจง กฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติในการใช้อาคาร

การรักษาความสะอาด

 • การทำความสะอาดประจำวันบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • การจัดเก็บขยะและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
 • ทำความสะอาดตามแผนงานประจำปี เช่น ขัดล้างลานจอดรถยนต์ ซักพรมห้องออกกำลังกาย

หรือซักเบาะเก้าอี้รับแขก เป็นต้น

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem sadips ipsums aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Industry Alliance
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem sadips ipsums aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Xtra Technologies