งานดูแลนิติบุคคล โครงการ บ้านกลางกรุง พระราม 3

        โครงการบ้านกลางกรุง เป็นอีกหนึ่ง โครงการ ที่บริษัท โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับโอกาสให้ดูแลโครงการฯ อย่างครบวงจร ด้วยเป้าหมายทีโครงการฯ ต้องการ คือ ระบบการดูแลหมู่บ้านที่ครบวงจร และมีมาตรฐานที่สูงสุด

         โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ มีบริการดูแล นิติบุคคล การจัดการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และการดูแลสวนภายในโครงการ เราคอยดูแลและตรวจตราในทุกๆ วัน พร้อมนำเสนอแก่คณะกรรมการหมู่บ้านถึงสิ่งที่ควรบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ประโยชน์และมูลค่าสูงสุดแก่ลูกค้า อาทิ การบำรุง ซ่อมแซมสายไฟ  การเปลี่ยนหลดไฟประหยัดพลังงาน ระบบน้ำประปาที่ต้องไม่รั่วซึมไม่ว่าจุดใด ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน

          ด้วยการบริการจาก โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ที่ใส่ใจบริการลูกค้า ด้วยความชำนาญจาก ทีมงานมากประสบการณ์ เชื่อได้เลยว่า เราจะดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีและจัดการทุกระบบในโครงการหมู่บ้านได้อย่างครบวงจร ตามเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งเป้าไว้อย่างสูงสุด