โครงการหมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด จรัญ 13

        งานซ่อมแซ่มและบำรุงรักษาระบบต่างๆ คือส่วนหนึ่งของการทำงานของ นิติบุคคล บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้ดูแล “โครงการหมู่บ้าน ไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด จรัญ 13” โดยในวันนี้ ทางเราได้จัดการ ซ่อมท่อนน้ำพุที่ชำรุดและบำรุงรักษาบ่อน้ำพุ ด้วยการทำความสะอาดปั้มน้ำ เพื่อให้น้ำพุใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ต่อด้วยการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งโคมไฟเพื่อเพิ่มเสียงสว่างในเวลากลางคืน และการซ่อมแซ่มแนวสายไฟที่ชำรุดทั้งหมดนี้เป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งที่นิติบุคคลของเราดูแล ยังมีอีกหลายส่วนที่เรา พร้อมดูแลและให้ความสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุด สำหรับลูกบ้านของโครงการทุกท่าน